je grana dentalne medicine koja se bavi bolestima i estetikom potpornih struktura zuba (gingiva, alveolarna kost, cement, parodontni ligament). Najzastupljenije bolesti su gingivitis i parodontitis.