Endodoncija je grana dentalne medicine koja se bavi uzrokom, dijagnozom prevencijom i terapijom bolesti pulpe zuba. Najčešće uključuje uklanjanje živca i ostalih tkiva koja se nalaze u pulpnoj komori i njihovu zamjenu biokompatibilnim materijalom.  Terapija endodontskog prostora može biti ručna i/ili strojna i uvijek je potpomognuta kemijskom dezinfekcijom. Cilj terapije je smanjiti broj bakterija u korijenskom kanalu i adekvatno ga zabrtviti sa koronarne i apikalne strane. Na taj način omogućujemo organizmu da eliminira infekciju u prostoru oko vrha korijena.