Dečja dentalna medicina (pedodoncija) je grana dentalne medicine koja se bavi bolestima zuba i usta djece od rođenja do punoljetnosti. Ona uključuje 

  • preventivnu stomatologiju (četkanje zubnih lukova, fluoridaciju, čišćenje zubnim koncem, pečaćenje fisura) *edukaciju roditelja o oralnoj higijeni kod djece
  • savjete o pravilnoj prehrani
  • ispravljanje nepodesnih navika
  • pravodobno uočavanje ortodontskih anomalija 
  • ranu dijagnostiku karijesa na miliječnim  i mladim trajnim zubima i njhovo liječenje